"כוכב עולה" תחרות שירה לכישרונות צעירים

תקנון התחרות

אנו מברכים אותך על החלטתך להשתתף בתחרות השירה "כוכב עולה ."זהו תקנון התחרות והוא מחייב אותך ואת כלל משתתפי התחרות.

על מנת שתוכל להשתתף עליך להירשם לתחרות כמפורט מטה תחת פרק "הרשמה ותשלום."

אם טרם מלאו לך 18 שנים, נדרש אישור הורייך / האפוטרופוס שלך לשם השתתפות בתחרות. יש למלא אישור זה במסגרת הליך ההרשמה.

כללי:

תחרות "כוכב עולה" הינה תחרות כישרונות צעירים בשירה ("התחרות"), שתיערך ביום ראשון 16.07.2023, החל משעה 10:00 בבוקר, בהיכל התרבות העירוני נתניה.

.1

מטרת התחרות היא לאתר כישרונות צעירים ולסייע להם להתקדם בתחום המוסיקה.

.2

צוות השופטים יכלול אנשי מקצוע בענף המוסיקה ואומנויות הבמה.

.3

בתחרות יכולים להשתתף ילדים ומבוגרים מרחבי הארץ מגיל 5 (ילדים שנולדו בשנת 2017), בני נוער ובוגרים עד גיל 25 שנה. למען הסר ספק, הגיל המקסימלי להשתתפות בתחרות הינו 25 שנה.

.4

מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא ,הוראות תקנון זה גוברות.

.5

ניתן לקבל עותק מתקנון זה, באמצעות פנייה לכתובת הבאה: alicerokah@gmail.com.

.6

השתתפות בתחרות:

ייתכן שהתחרות תצולם בתמונות סטילס ובוידאו. הסכמתך להשתתף בתחרות מהווה גם הסכמה לצילומך ולצילום השתתפותך בתחרות, וכן לפרסום צילומים אלו (בסטילס ווידאו) במדיות השונות. השתתפותך בתחרות תלויה באישורך לצילום כאמור, בטופס ההסכמה במסגרת הליך ההרשמה.

.7

השתתפותך בתחרות, על כל שלביה, הינה מרצונך ועל אחריותך הבלעדית והיכל התרבות לא יישא באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק כספי ובלתי כספי מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.

.8

מספר המשתתפים הכולל בתחרות לא יעלה על 120 משתתפים.

.9

כל מתחרה, לאחר שנרשם, ישלח הודעה באמצעות יישומון (אפליקציית) וואטסאפ למספר: 050-7899238 בית ופזמון בא-קפלה או פלייבק בצילום וידאו.

.10

כל מתחרה חייב לשלוח פלייבק בפורמט MP3. אורכו של הפלייבק לא יעלה על 3 דקות. לא ניתן לשלוח פלייבק ב+1, כגון פלייבק עם בק ווקאל ששר משתתף

.11

עליך להעלות את הפלייבק שברצונך להשתמש בו לאתר: https://competition.co.il/playback, עד לא יאוחר מיום 05.06.2023

.12

הינך מתחייב כי הפלייבק בו תשתמש לצורכי התחרות, השירים אותם תשיר והופעתך בתחרות או באודישנים לא יפרו זכויות של צדדים שלישיים ולא יפרו את הדין, לרבות את הוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 וחוק  זכות יוצרים, התשס"ח - 2018.

.13

הסגנונות בהם הינך רשאי להופיע הינם: שירה אקדמית, ג'אז ופופ.

.14

כמתמודד תסווג לקבוצת המשתתפים המתאימה לך, בה תתחרה על פי הקטגוריה שבחרת ובהתאם לקבוצת הגיל שלך.

.15

הקטגוריות שבהן תוכל להתמודד: סולו, דואט, טריו, קברט, להקות ומקהלות.

.16

קבוצות הגילים בתחרות: גילאי 5-8,  9-12, 13-14, 15-16,  17-20, 21-25.

.17

כל קבוצה של מתחרים לא תעלה על 20 משתתפים.

.18

הינך רשאי לבצע שיר אחד לבחירתך, כאשר צוות שופטי התחרות רשאי לבקש ממך לבצע שיר נוסף א-קפלה ,למען קביעת ציונך בתחרות.

.19

הינך אחראי להביא בעצמך לתחרות את כל הנדרש לשם הופעתך על הבמה (שיר, פלייבק, תלבושת ועוד).

.20

טווח הציונים שיוענק לך ולכל מתחרה אחר בתחרות הינו 1-10.

.21

הקריטריונים המנחים לקביעת הציונים:

.22

ביצוע

.22.1

עמידה על הבמה

.22.2

לבוש

.22.3

משחק

.22.4

ניהול התחרות:

23.ועדה ציבורית, אשר תורכב מאישי ציבור, עו"ד/רו"ח.

.23

צוות הפקת התחרות:

.24

בני אפריים, מנכ"ל עמותת היכל התרבות נתניה

.24.1

ציפי ליפשיץ מנהלת אגף התרבות עמותת היכל התרבות

.24.2

נורית מוזס, אחראית מדיה דיגיטלית

.24.3

אליסה רוקח, מנהלת אמנותית

.24.4

הרכב השופטים ייבחר מקרב נשים וגברים שעיסוקם מוסיקה.

.25

הוועדה הציבורית תהיה רשאי לדחות, להקדים או לבטל מועדו של כל שלב בתחרות מבלי צורך לנמק את החלטתה.

.26

חבר השופטים יהיה רשאי להחליט האם משתתף ראוי להשתתף בתחרות או לא.

.27

כל החלטה, פסיקה או הכרעה בקשר לתחרות, לרבות בחירת הזוכים, פרסום וקביעות נוספות, תיקבענה על ידי הוועדה הציבורית ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

.28

חבר השופטים לא יהיה חייב לנמק את החלטתו בנוגע לזוכים בתחרות וכל החלטה אחרת ולא ניתן יהיה לערער על החלטותיו.

.29

חברי הוועדה הציבורית הנבחרת, חבר השופטים הנבחר, חברי צוות הפקת התחרות, מנהלי עמותת היכל התרבות, על כל חלקיה, עובדי העמותה, על כל חלקיה, בני משפחותיהם וכל מעורב כזה או אחר בצורה זו או אחרת בעמותת היכל התרבות ו/או בניהול התחרות, אינם רשאים להשתתף בתחרות. לעניין זה "בן משפחה "לרבות בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, אחיין ו/או אחיינית.

.30

פרסים:

כמשתתף, הינך זכאי לתעודת השתתפות בתחרות בה יופיע שמך.

.31

התחרות הינה נושאת פרסים.

.32

הרשמה ותשלום:

על מנת להשתתף בתחרות עליך להירשם, למלא את טופס ההרשמה ואת טופסי ההסכמה המתאימים לך,
 competition.co.il :באמצעות הקישור הבא

.33

ההשתתפות בתחרות כרוכה בתשלום עד 05.06.2023:

.34

 ₪ 360

סולו 

190 ₪ לכל משתתף

דואט

120 ₪ לכל משתתף

טריו וקברט

90 ₪ לכל משתתף

להקות ומקהלות (4-10 משתתפים)

ניתן לשלם את עלות ההשתתפות בתחרות באחת מהדרכים שלהלן:

.35

 באמצעות כרטיס אשראי בקישור הבא: https://netanya.smarticket.co.il/show/20503 

.35.1

בהעברה בנקאית לחשבון בנק שפרטיו כדלקמן: בנק לאומי  10, סניף 950, חשבון 70190065, ע"ש עמותת היכל התרבות.

.35.2

אישור התשלום - יש לשלוח לא יאוחר מ 05.06.2023 לכתובת הדוא"ל: alicerokah@gmail.com.

.36

Our partners: